Disclaimer

Onderstaande tekst is van toepassing op deze website www.flowparenting.nl.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan het Flow Parenting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Flow Parenting kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortkomt uit het gebruik en/of de onbereikbaarheid van de website.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen, blogs en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van het Flow Parenting. Flow Parenting kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Onderstaande tekst is van toepassing op de activiteiten van het Flow Parenting.

Flow Parenting is op geen enkele wijze aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor ongelukken of beschadigingen die ontstaan tijdens activiteiten die Flow Parenting organiseert. Tijdens activiteiten van de Ouder en Baby Groep en het consult ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. Flow Parenting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken of beschadigingen.

Onderstaande tekst is van toepassing op Facebook account van Flow Parenting.

Foto’s: Tijdens activiteiten georganiseerd tijdens de Ouder en Baby Groep worden soms foto’s gemaakt om te kunnen delen via de de social media accounts van Flow Parenting. Voor het gebruik van foto’s waar kinderen en/of ouders op staan vragen we altijd toestemming aan de betreffende personen. Mocht u toch een foto tegenkomen waar u en/of uw kind op staat waar onverhoopt geen toestemming voor is gevraagd deze te maken en/of online te plaatsen of als u deze toestemming wil intrekken dan kunt u contact met ons opnemen om deze te verwijderen.