Prenataal Consult

Een gezin stichten is een krachtige scheppingsdaad. Rekening houdend met individuele behoeften bieden wij ondersteuning voor het creëren van een rustige en stimulerende omgeving ten behoeve van de nieuwe baby.

Lees meer…

 

Ouder & Baby Groep

Een stevige basis voor de toekomst
Elke dinsdagochtend van 8.30 tot 10.00 uur in een rustige omgeving.

Lees meer…

Privé Consult

Wilt u liever een bezoek aan huis? Wij zijn graag bereid ondersteuning te geven passend bij uw wensen en thuissituatie.
Voor individuele sessies en/of een huisbezoek kunt u mailen naar: karin@flowparenting.nl

Lees meer…

5 ZATERDAGOCHTENDEN VANAF JANUARI 2024

LEER ONDER BEGELEIDING ONTWIKKELINGSSTAPJES VAN JOUW KIND WAAR TE NEMEN.

WIJ BIEDEN:
Ruimte voor kinderen om vrij te spelen en te bewegen
5 leerzame ouder- en babybijeenkomsten
1 thema-avond voor ouders
Kosten € 75,- (normaal €90)

PROEF & INFODAGEN

25 nov. of 9 dec. 2023
tussen 10.00 en 11.00 uur
Gratis. Graag aanmelden.

CONTACT & AANMELDEN

Karin Yoneya (Pikler pedagoog) karin@flowparenting.nl
06-53 73 23 84

Ouders en kinderen

Ouders en kinderen
tussen 5 – 24 maanden
(Max. 5 kinderen en 5 ouders)

Datum

13, 20, 27 januari
3 en 10 februari 2024
Groep 1: 9.00 tot 10.00 uur
Groep 2: 10.30 tot 11.30 uur

Locatie

Kinderopvang Duimelot Zenderen St. Stephanusstraat 5 7625 PH Zenderen

Een basis leggen voor het leven
Wat wil je graag voor jezelf en voor je kind? Waar krijg je energie van?
De ervaringen in de eerste levensjaren van een kind vormen de basis voor de rest van zijn leven. Flow Parenting biedt een holistische ondersteuning voor een gezonde ouder-kindrelatie en ondersteuning voor het creëren van een harmonische stroom in het gezinsleven.
Hoe gaat het met je kind?

Flow Parenting biedt een holistische ondersteuning voor ouders en kinderen tot 3 jaar om de sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van het kind te stimuleren, evenals een gezonde ouder-kind relatie.

 

Het leren van een kind begint bij de eerste dag van zijn leven

… en zelfs al gedurende de zwangerschap.

We kijken er naar uit je gedurende de zwangerschap na de geboorte van jouw kind jou te begeleiden. Hierdoor creëren wij een rustige start voor jou en je baby.

 

Is een ‘gewone’ keuze ook een ‘gezonde’ keuze?

Flow Parenting biedt gezonde en aandachtsvolle begeleiding voor het ouderschap.

 

Waarom heeft niemand mij hierover verteld?

Veel ouders vinden het spijtig dat ze niet eerder op de hoogte waren van deze vriendelijke, liefdevolle en respectvolle benadering.

Flow Parenting hanteert een opvoedingsmethode die geïnspireerd is door Rudolf Steiner (grondlegger van de antroposofische pedagogie) en de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler (http://pikler.nl/).

 

Wij bieden:

  • een vriendelijke, warme en respectvolle benadering
  • inzicht in het natuurlijk verloop van het motorische ontwikkelingsproces
  • rust in het groeiproces
  • de mogelijkheid voor kinderen om vrij en ongestoord te spelen
  • observatie om het kind wezenlijk te leren zien
  • verdieping tussen ouder en kind
Als een kind zich veilig voelt dan kan het opgroeien in vertrouwen en tevredenheid